Loading
Chương trình khuyến mãi đặc biệt / Special Promotion

Giảm giá 15% trên tổng hoá đơn thức ăn / Discount 15% on Total Bill

Thời gian áp dụng từ ngày 04/05 đến 30/09

 

Chương trình khuyến mãi đặc biệt / Special Promotion

RESERVATION